Kuinka tarkistaa voima-anturin perusteho

Punnituskennon testitarkoituksena on määrittää korrelaatio voima-arvon suuruuden ja lähtösignaalin arvon välillä.

1) Mittayksikkö

Vuoden 1990 11. kansainvälisen metrokonferenssin jälkeen maat ympäri maailmaa ovat ottaneet peräkkäin käyttöön kansainvälisen yksikköjärjestelmän (SI), joka on kattavampi ja kohtuullisempi edistyksellinen yksikkö, joka on kehitetty metrijärjestelmän perusteella. Se määritellään Newtonissa (N) voimayksikkönä.

2) Voimanmittausmenetelmä

Voiman arvon mittausvirhe voidaan mitata tunnetulla painovoimalla tasapainotetulla menetelmällä, ja voiman mittaamiseen voidaan käyttää erilaisia ​​voimaan verrannollisia fyysisiä ilmiöitä, kuten kimmoisuus, paine, pietsomagnetismi ja muut vaikutukset. . Yleiset voimanmittausmenetelmät voidaan tiivistää voiman käytön dynaamisena ja staattisena vaikutuksena.

① Mittaa voiman arvo dynaamisen vaikutuksen avulla. Painovoimakentässä maan painovoima saa esineet tuottamaan painovoimaa eli painoa. Siksi voiman mittaamiseen voidaan käyttää tunnetun massan kohteen painoa tietyssä paikassa painovoimakentässä.

② Staattisen vaikutuksen käyttäminen voima-arvon määrittämiseen. Staattinen voiman vaikutus muodostaa kohteen. Jos esine on joustava kappale Hooken lain mukaan kimmoalueella, sen muodonmuutos on verrannollinen voimaan. Voiman suuruus voidaan tietää mittaamalla muodonmuutoksen määrä.

3) Voimanmittauslaitteet

Yleisimmin käytetty laite voimanmittaukseen on tavallinen dynamometri, jonka tarkkuuden ja kantaman voidaan odottaa testattavan anturin perusteella.

4) Tarkastusmenettelyt

Tärkeimmät menettelyt voiman tunnistimen testaamiseksi ovat: asenna anturi tavalliseen voimanmittauskoneeseen; kytke tunnistusjärjestelmä; tarkista järjestyksessä; tietojenkäsittely- ja laskuvirheet.

① Asennusvaatimukset. Kun testattava anturi kalibroidaan vakiodynamometrillä, asennukseen on kiinnitettävä huomiota siten, että anturin kuormitusindeksi on yhdenmukainen vakiodynamometrin vaiheen kanssa. Muuten se tuo testiin virheitä komponenttivoiman, sivuvoiman tai epätasaisen voiman jakautumisen vaikutuksesta. Väärän asennuksen aiheuttamat kuormituksen muutokset ovat seuraavat.

news pic1

② Järjestelmäliitäntä. Voima-anturin ilmaisujärjestelmä on jaettu kahteen osaan: tulotilavuus ja ulostulotilavuus kuvan osoittamalla tavalla.

Kun testattava anturi on aktiivinen anturi, apuvirtalähdettä ei tarvita.

news pic2

③ Tunnistussekvenssi. Levitä 0%, 20%, 40%, 60%, 80% ja 100% muutetusta voima-arvosta testattavaan anturiin peräkkäin, ja kun voima-arvo on asetettu uudelleen, ilmaisinlaite kohdistaa tai tallentaa anturin jokainen ylempi ja alempi kaksi Isku on mittausjakso, ja yleensä tulisi suorittaa kolme jaksoa.

Tämä on tavallisen tunnistusanturin latausvaiheiden ja jaksojen lukumäärä. Tarpeiden mukaan kuormitusvaiheiden määrä on 10 ja jaksojen lukumäärä 5-10 kertaa.

④ Tietojenkäsittely. Mittauspisteen tiedot kalibroidaan tietotaulukossa suhteessa. Lineaarisuuden, hystereesin, toistettavuuden ja herkkyyden määritelmän ja sen virhelaskentamenetelmän mukaan saadaan testattavan anturin indeksin suurin virhe. Sitten anturin ammattistandardien tai tuoteteknisten standardien vaatimusten mukaan arvioi anturin pätevyys.

Shenzhen Xinjingcheng Technology Co., Ltd. harjoittaa pääasiassa jännityspaine-antureiden, miniatyyrikuormituskennojen, erittäin tarkkojen kuormituskennojen, virtausmittariantureiden, S-tyypin antureiden, ulokepalkki-antureiden, moniulotteisten voima-antureiden, jännitteiden tutkimusta ja kehittämistä anturit, äänenvoimakkuuden ja ohjauslaitteet Tuotanto- ja voimanohjausjärjestelmäratkaisujen toimittaja.


Lähetysaika: Maaliskuu 11-2021